INJECTION HMANGA INDIAN MAJOR CARP AND EXOTIC CARP TUITIR DAN (Hypophysation of Indian Major Carp)


Tuikhuah a khawi atan a-tha leh thangduang ber kan tih Indian Major Carp-Catla, Rohu, Mrigal leh Exotic carp - Silver carp leh Grass carp te hi an tobul tak chu luipui ,a ni a. Luipui atanga la chhuakin mithiamten an zir chian hnuah tuikhuah a khawi atana tha leh thangduang tak a ni tih an hmuchhuak a, tichuan tuikhuaha khawipui ber atana hman a lo ni ta a ni. Heng Indian Major carp, Silver carp leh Grass carp te hi tui luang laiah chuan an pian leh murna/ tobul anih avangin an tui theiin an inthlahpung thei a. Amaherawhchu tui tling reng (tuikhuah) ah erawh chuan awlsam takin an tuive mai thei lova, chuvangin chi thlah pung turin damdawi hmanga chiu a, tui chawptir an ngai ta a ni,

Tuitir tura chiu (jection) nan hian Pituitary gland te, leh chemical dang dang hmanga siam Ovaprim leh Ovatide te an hmang thin. Sangha tuitir tura hriattur leh tih tur pawimawh zual deuh deuh te chu :

1) Sangha tui tur thlan dan : Sangha tuitir turte hi flmkhur leh uluk taka thlan a ngai a. Sangha puitling him leh hrisel tha 2-4kg thlangchhuakin hectare khatah 1500-2500kg hisapa Brooder pond-ah dahin, uluk taka chawm tur a ni.

2) Brooder pond enkawl dan leh chawm dan : Brooder pond/tank chu sangha tui tura thlanchhuah (Brooder) te dah hma-in uluk taka sawngbawl tur a ni. Brooder pond chu 0.3 - 1.0 hectare a zau 1.5 - 2.0 meter, a thuk a ni tur a ni. Sangha chhiate leh rannung dangte chu (damdawi fish toxicant) hmangin tihrem vek tur a ni. Tui hnimte pawh damdawi hmanga tihrem vek tur a ni. Damdawi hman tur leh hman zat turte chu Nursery pond/Rearing pond sawngbawl nana hman tur kan sawi tawhte nen a inang vek a ni. Tin, chinai hectare khatah 200kg hisap in dil mawng leh pang vel chu sawngbawl vek tur a ni. Tichuan leitha hectare khatah 10,000kg sangha chaw natural food (plankton) lo insiam nan dah bawk tur a ni. Tichuan Brooder te chu January - February vel atangin khawi tan a, uluk taka chaw pek tur a ni. Sangha tui tur chawm hrante chu an chaw pangngai bakah chaw supplementary feed Rice bran leh Oil cake inzat (1:1) a chawhpawlhin ni tin chaw pek tur a ni. Sangha khawizat buk rihzawng 1-2% hisapa pek tur a ni.

A Nu leh a Pa hriattheih dan : A Nu chu a dul a kiar deuhva, a nem deuh nak bawk a, tin, a mawng hi tlemin a rawn sen deuh hlar bawk a, a kep bul pangparh hi a nal riau bawk. A Pa erawh chu a nu ang takin a kiar ve kher lo thei. A kep bul pangparh chu a thap hrak bik a, a dul chu a mei lam hawi zawngin han zut ila a pa chi thilvar (milt) a lo chhuak mai ang a. He sangha pui leh a pa thlan hi uluk taka tih a ngai a, breeding hlawhtlin leh tlin lohah pawh kawngro a su thei hle a ni.

Sangha tui theihna tura chiu (jection) nana damdawi hmante : Indian Major carp leh Ex¬otic carp tui tir tura chiu (jection) nan hian 'Pituitory gland' sangha thluak kan tih mai hi an hmang ber thin a. Amaherawhchu tunlaiah thiamna te a lo sangzelin damdawi dang tha zawkte an hmuchhuak leh zel a, chungte chu Ovaprim leh Ovatide te an ni. Pituitory gland hi sangha thluak bur hnunglamah a awm a, fimkhur takin forcep hmangin an la chhuak a, Absolute Alcohol-ah an chiah nghal a, darkar-24 hnuah Absolute alcohol vekin an silfai a, tichuan damdawi burte-ah dahin alcohol-in an vawng tha a, tichuan sangha chiu dawnin solution an siama an hmang nghal mai thin. Pituitory gland hmanga sangha chiu tui hi a buaipui vel a hautakin a buaithlak hle a ni. Chuvangin mithiamten zir chiangin sangha chiu tuina tur damdawi tha tak an hmuchhuak leh ta a chu chu Ovaprim leh Ovatide te a ni.

Ovaprim hi M/s Syndel Laboratory Canada siamchhuaha ni a, Ovaprim hmanga sangha chiu tui hi a hlawhtling hle in Pituitory gland hman aiin a tui tarn duh zawkin a tui tha (fertilized egg) pawh a tarn zawk hle tih an zir chiang tawh a, India ram hmun hrang hrangah te pawh an hmang uar hle a ni. A hman tarn dan (dose) chu sangha pui 1kg ah 0.1ml- 0.6ml hisapin an hmang thin a, tui tirna hmun boruak a zirin a dose hi an ti tamin an ti tlem thin. Solution siam hran a ngai lova, hman nghal mai theiha siam a ni a, a awlsam hle a ni.

Tin, sangha chiu tuina atana man tlawm zawk leh tha zawk 'OVATIDE' hi M/s Hemmo Pharna (A division of Jashan Textile Mills Pvt.Ltd) Dhobi Talao, Mumbai kum 1999 bawr vel khan an rawn siam chhuak thar leh a, he Ovatide hi Ovaprim hmanga sangha lo chiu tawh tarn tak te pawh in tha zawk hle-in an hria a ni. Ovaprim a chiu tui a, sanghate an tui zawh hnua an thih thinna tarn takte pawh Ovatide hman hian a titlem a, tin, sangha tui tur chiu te tui tha thei lo leh thi thin te pawh a titlem hle bawk in an hria a ni. Tin, Ovatide hi Indian Major carp chauh pawh ni lo sangha khawi chi chi hrang hrang Asian Cat fish (clarius macroceph-alus) te, Golden Mahseer (Tor putuitora) te, Deccan Mahseer (Tor khudree) te, Tor Musullah te, Shingi (Heteropneustes fossilis) te chiu tui nan te pawh an hmang tawhin, a tha hle tih an hmuchhuak bawk a ni.

Ovatide hman dan : Sangha pui (mature brooder] a Nu leh a Pa thlangchhuak in an buk rih zawngte teh vek a nih hnu-ah Ovatide in an mamawh tawk/tul tawk zelin sangha chu chiu tur a ni. Sangha Nu leh a Pa te chu nghet tak man in a mei bawr hnungzang rah chunglam hret, a tisa nem lai-ah chiu tur a ni. Hemi chin nan hian hriau (hypodermic syringe) 0.1 ml a hmawr zum dan No.22 hman tur a ni. Sangha chi hrang hrang tana Ovatide hman zat tur (Rec ommended dose) chu hetiang hi a ni.

Species    Dose hman zat

A nu ml/kg    A pa ml/kg
Catla        0.40 - 0.50    0.20 - 0.30
Rohu        0.20 - 0.40    0.10-0.20
Mrigal        0.20 - 0.40    0.10-0.20
Silver carp    0.40-0.50    0.20 - 0.25
Grass carp    0.40 - 0.50    0.20 - 0.25
Kalbasu        0.20 - 0.30    0.10-0.20

Ovatide a chiu (jection) hian sangha tui tha {fertilized egg) a pungin a keu tha dull hle bawk a ni. Tichuan, sanghate chu an lo tui hnu-ah a tuite chu Lensuah-a suakchhuak in a dahna tur Spawning pools/hapas-ah darkar 8-10 dab. tur a ni. Tichuan ni thum hnu (60-72hrs) ail a tuite chu a lo keu mai thin a ni.

Ovatide hman thatbik nate:

1. Ovatide hi tunlai thiamna hmanga sangha tui tir nana siam, damdawi man tlawm ieh tui tam tak siamchhuah theihna a ni.

2. Ovatide a chiu (jection) hian sangha tui a tarn duhin, a tui tha (fertilized egg) a tarn a, sangha note keu (percentage) a sang.

3. A man a tlawm bakah awlsam taka sangha chiu (jection) theih a ni.

4. Sangha te (a Nu leh a Pa) vawikhat chauh jection in engmah harsatna leh that lohna nei lovin a tui thei.

5. Sangha Nu leh Pa a rualin a chiu (jection) theih.

6. Ovatide chu boruak (temperature) 20-30°C ah tha takin a vawn him theih.

7. Boruak duhawmlo (adverse climate) ah pawh tha tak in a thawk thei tho.

8. Ovatide a sangha chiu hian tui hrisel leh sangha no than tha tak a chhuah thei.