Hlawhtling taka Commonn carp tui tir tur chuan sangha puitling tawh leh rai dik tak l-3kg vel a rit chauh thlan chhuah a, tui tir tur a ni. A pui rai dik tak thlan fuh loh avang hian sangha tui tir hlawhchham a awl hle.

A TUI TUR A NU LEH A PA HRIAT HRAN THEIH DAN: Common carp a nu leh a pa te chu an lo tui dawn hnaih chuan a hnuaia tarlan ang hian awlsam takin an hriat hran theih


A PA HRIAT HRAN THEIH DAN:

(i) A kep bul pangparh (pectoral fin) chhunglam pang a thap.

(ii) A kepbul pangparh (pectoral fin) a te zawk hret.

(iii) A pa puitling chu a taksa a hrisel that chuan thil var(baw) tlem a lo chhuak ve a awm thin.

(iv) A pa puitling chu a dul ah zawite a han zut in thil var(baw) a lo chhuak thin


A NU HRIAT HRAN THEIH DAN:

(i) A nu puitling rai chu a kep bul pangparh (pectoral fin) a nal.

(ii) A kepbul pangparh (pectoral fin) a lian zawk deuh hrat.

(iii) A mawngkua thlengin a dul a puar a, a nem deuh bawk a, a saisir zawnga han dah chuan a dul vel hi a thep phei deuh.

(iv) A mawngkua a pawrhchhuak deuhva, a pawnlang deuh hle in alang a, asen deuh hlar bawk.

(v) A dulah zawite a han zutin tuihnang eng emaw, tui mawm tlem a rawn chhuak thin.


COMMON CARP TUI TURA THLAN CHHUAH TE CHAWM DAN:

Common carp tui tura thlan chhuahte chu an tui hma thlakhat chhung chu uluk taka chawm hran tur a ni a, a nu leh a pa a hrang ve ve in vulh tur a ni, vulh hran a thatna chu a tui dawn hnaih tak taka hmun khata dah leh hunah inchhaih chakna an neih phah a ni. Tin, sangha tui tur te dah hranna tur dil chu a hma a uluk tak a, chinai te nena lo sawngbawl hmasak tur a ni. Brooder te chu dil buatsaih sa(brooder pond) ah chuan 1000-2000kg/hac hisapa dah a uluk taka chawm tura ni. Tichuan chaw Rice bran leh Oil cake inzata chawhpawlha nitin chaw pek tur a ni. A chaw pek dan tur chu sangha khawi zawng zawng rih dan za zela then a hmun hnih emaw hmun thum emaw (2-3% of body wt) hisapa pek tur a ni.

Entirnan:- Kan sangha khawi zawng zawng chu 100kg a rit a nih chuan Rice bran leh Mustard Oil cake chawhpawlh 2kg emaw 3kg emaw a rit pek tur a ni.

Tin, sangha tui tur te chu chaw pek tarn lutuk a awm ve thei a, dil tui chu alo hrin nghulh chuan sangha khawi te chu dil pawn langah an lo chhuak ang a, chu chuan dil tui chu a tha lo tih a entir a, chutiang a lo nih chuan, sangha chaw pek chu tih tawp tur a ni. Tin sangha puitling(brooder) te chu kar hnih danah an hrisel that leh thatloh enfiah fo tur a ni.

COMMON CARP TUI TIR DAN

Common carp te chu ram lumah chuan kumtluan deuh thawin an tui thin a, a tlangpui thu in January thla laihawl atanga March thla thleng leh July thla atanga August thla vel hi an tui ngawrh lai a ni deuh bik zual. Ram thenkhat China te, India te leh Indonesia ah te chuan Common carp tui tir dan chi hrang hrang an hmang thin.

Common carp puitling {brooder) a hran a uluk taka kan lo chawm te chu a tui a lo hunah chuan la chhuak a tui tir tur a ni. India ramah hian Common carp hi breeding happa ah tuitir a ni deuh ber thin. Breeding happa chu thosilen letting ang hi a ni a, thosilen ang taka pan taka siam a ni. Happa chu mautlawn ah a sir killi ah chuan phuarbetin dil tui chim chin pawnlang deuh laiah. kaihpharh tur a ni. Tin a puan tarn zawk chu dil tuiah chuan chiah a, 6 inches vel tui chung lamah awmtir tur a ni. Happa lenzawng hi 2.5 x 1.25 x 1m emaw 4 x 2 x 1m emaw a ni tur a ni.

Common carp puitling chi thlah tur te chu dim taka lensuaha manin brooder atang chuan lakchhuah a, happa ah chuan dah tur a ni. Happa a dah hma hian an rih zawng buk vek phawt tur a ni. Hei hi sanghate an tui leh tui loh hriat theih nan tih ngei tur a ni.

Tichuan, a pui pakhat leh a pa pahnih an buk rih zawng inzat, (chumi awmzia chu a nu pakhat buk rihzawng leh apa pahnih buk rihzawng chu a inang tur a ni) chu happa-ah chuan dah tur a ni. Happa aiah hian cement tuizem(Cement astern) an hmang bawk thin a, hengah hi chuan a nu 4 (pali) emaw 5 (panga) leh apa 8 (pariat) emaw 10 (sawm) emaw an dah thin. Tichuan sangha tui beina turin hnim hnah emaw balhla hnah emaw silfaiin happa-ah emaw cement tuizemah emaw chuah dah tur a ni a, tin, tui pangpar (water hyacanth) te pawh an hmang bawk thin. Common carp tuite hi a ban deuh tlat a, chuvangin a tui behkhawmna turin hnim hnah hi a tui a ni. A tlangpuiin hnim 2 kg a rit chu Common carp 1 kg vel tui behkhawm nan a tawk vel a, 3 kg emaw 4 kg emaw a rit anih chuan hnim hnah pawh 4 kg emaw lai dah tel nise duhthusam a ni.

Sangha tuitir tur happa-a dah hun chu tlai lam nise, tlai lamah chuan khua a lo vawt deuh a, sangha pawh an tui tha duh deuh bik a ni. A tui turte chu tlai lam dar 4-5 inkar velah dah theih nise chumi hnu darkar 10-12 inkar velah an lo tui tan ang a, an lo tui tan hun chu zinglam dar 2-4 inkar vel a lo ni ang. Amaherawhchu, a thente chu an tui mai lova, chutianga an tui hun tur ang pawha an la tui lo a nih chua nikhat dang la enthlak rih phawt a, chumi hnuah pawh an la tui lo a nih fo chuan lakchhuah a stocking pond-ah dah leh a, a dang tui thei tur thlanchhuah leh mai tur a ni.

Khuahkhirhna hnuaiah chuan a nu leh a pa dah dun atanga darkar 6-10 velah an tui tan mai thin. An tui dawn chuan an inchhaih a, an in um a, tichuan an.taksa alo tanga, tui an lo tichhuak ta thin. A nu tui chu chunglamah rawn lang chhoin, hnim hnahah chuan a rawn bet a, tichuan a pa chi lo chhuak nen a inpawlha, a tui tak/tha a lo insiam thin a ni.

Sangha chu an tui zawh veleh lakchhuah tur a ni. Chutilo chu a tui an tichhe mai thei a, chubakah an mahni tuite pawh an ei leh mai thei a ni. A tui behna hnim hnahte chu a sirah dim te a hnawt kiangin a pa chu thliar hran a, lakchhuak nghal tur a ni, a nu chu a tui leh tui loh hriat nan buk leh tur a ni, a buk a la ngai reng chuan a tui lo tih kan hre thei ang.

Sangha tui chu ngun tak leh chik taka en chuan a rawng atangin a tui tha leh tha lo a hriat theih. A tui tha chu tlemin a eng dal deuh a, a lang tlang thei. A tui tha lo chu a var paw deuh niaih a, a lang tlang thei lo. A pui rihzawng danglam atangin a tui tarn lam hetiang hian kan chhut chhuak thei ang. A pui tui hma leh tui hnu a a rihzawng inthlauhna kha chhutchhuaMn gram khatah tui 700 vel awm angin awlsam takin a chhutchhuah mai theih. A tui te chu a keh mai loh nan tuiah chuan inchiahtir deuh tur a ni. Chumi hnuah a hnah chawpin lakchhuah a, a tui chu bucket ah dah tur a ni. Tin, hetiang ti lo hian a hnah chawpin hatching happa ah sawn mai theih bawk. Hatching happa 2 x 1 x 1m vela lianah sangha tui beh nan hnim 1kg vela rit dahin a awm tawk a ni.

A tui keu tirna chu hatching happa a ni a, pahnihin a inkawp a outer hatching happa leh inner hatching happa a ni. A pawnlam happa chu breeding happa ang kha a ni a, a chhunga mi chu a te deuh zawkin a awng deuh zawk a, tin a chunglamah chhin a awm lo bawk. A tui tha lakna keutir nan heng happa te hi dil pawn lang laiah lui luang tha laiah an kaih a, sangha tui chu happa chhung zawkah chuan a hnah chawpin dah mai tur a ni. Sangha tui chu a chhunglam zawk happa-ah chuan a khat tawkin rual taka dah tur a ni. A tui tha chu nipui lai chuan darkar 48 chhungin a keu thei a, khua a vawh deuh chuan ni thum lai pawh a keu nan hian a duh a ni. A tui beina hnah nena hatching happa ah kan dah lut a nih chuan a tui keu zawh vek hnu-ah hnah chu dim taka tihfai a, lakchhuah mai tur a ni. Tichuan sangha note rawn keute chu happa chhung zawng atang chuan apawn lam zawkah an hleuh chhuah a, a tui chhia leh bawlhhlawh dangte a chhungah an awmkhawm a, a paih mai theih a ni. Heng sangha note lo pianghlim te hi happa chhung atang chuan ni thum hnu velah nursery-ah sawnchhuah tur a ni.